Dusty Gedge

Dusty Gedge

Prezydent Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB)

Dusty Gedge jest konsultantem ds. Zielonej infrastruktury pracującym w całej Europie i nie tylko. Jest obecnym prezydentem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB) oraz założycielem Livingroofs.org.

Mimo że interesuje się różnorodnością biologiczną i naturą miejską, jego praca w środowisku zbudowanym koncentruje się na odporności klimatu i promowaniu bardziej ekologicznych miast poprzez wielofunkcyjną zieloną infrastrukturę.

Uznany projektant, doradca techniczny i doradca ds. polityki na zielonych dachach i w miejskiej zielonej infrastrukturze. Od 20 lat pracuje nad GI projects w Wielkiej Brytanii. Niektóre z nich są uznawane za projekty przełomowe, szczególnie w Londynie dzięki jego firmie konsultingowej Green Infrastructure Consultancy [GIC]. W 2018 r. Był ekspertem doradczym w projekcie Greening Riyadh 2030.

Był także prezenterem telewizyjnym i uznanym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach na całym świecie.

back to top