MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z OKAZJI

10-LECIA PSDZ

19-21 września 2019

Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław, Polska

PRELEGENCI

Laura Gatti

Współautor projektu Bosco Verticale, Studio Laura Gatti


Laura Gatti jest agronomem, konsultantem i projektantem krajobrazu oraz współprojektantem wielokrotnie nagradzanego „Bosco Verticale” architekta Stefano Boeri, a także Vertical Forest Nanjing, La Forêt Blanche Paris, Trudo Vertical Forest Eindhoven i innych.
Studio Laura Gatti, założone w 1992 roku, specjalizuje się w doradztwie ogrodniczym i glebowym, planach pielęgnacji drzew. Specjalizacja i doświadczenie skupia się woków renowacji historycznych miejsc i integracji zieleni z budynkami – zielonych dachów, zielonych ścian, wiszących ogrodów.
Laura jest również założycielem i pierwszym prezesem Włoskiego Towarzystwa Sadownictwa i adiunktem na Wydziale Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uniwersytetu Mediolańskiego od 2005 roku. Została odznaczona tytułem Profesjonalisty Roku 2008 i Medalem Fabio Rizzi przez Flormart-Miflor – najważniejsza włoska wystawa.

www.lauragatti.it

Julian Briz

Politechnika w Madrycie oraz prezes i założyciel PRONATUR

Profesor dr Julian Briz prowadzi badania i wykłady od ponad trzydziestu lat na
Politechnice w Madrycie. Szczególną uwagę zwraca na badania rynkowe i wydarzenia społeczno-ekonomiczne. Współpracuje z zarządami i politykami miejskimi. Zajmuje się publikowaniem artykułów, książek. Jako promotor wspiera powstawania prac doktoranckich oraz projektów badawczych.
Julian Briz jest również prezesem i założycielem PRONATUR, hiszpańskiego Towarzystwa Zielonych Miast. Jako pasjonat farm miejskich, lata temu założył Obserwatorium Rolnictwa Miejskiego w Hiszpanii. Prowadzi regularne spotkania w celu omówienia głównych problemów i potencjalnych rozwiązań dotyczących farm miejskich, w ramach Foro Agrario.
Jako aktywny członek zarządu WGIN uczestniczy w międzynarodowych kongresach od 2009. Zredagował kilka książek w języku angielskim i hiszpańskim takich jak Naturacion Urbana (1999), Green cities in the World (2014, 2015), Agricultura Urbana Integral(2015), Vertical Urban Agriculture (2018) czy Multifunctional Urban Green Infrastructure (2019).
Od 2017 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów (EFB).
Jako naukowiec brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących zielonej infrastruktury miejskiej, uczestniczył w regularnych kursach dotyczących farm miejskich, ostatnio (2018 r.) w otwartym kursie Masive Online (MOOC) na temat „Naturacion Urbana” (Zielona infrastruktura miejska). Obecnie jest zaangażowany w rozwój Living Lab w Urban Farming. Prowadzi badania na “zielonych dachach” oraz nad ponownym wykorzystaniem gazów pochodzących z centralnych stacji grzewczych.

Dhiru Thadani

Architekt i urbanista, Waszyngton

Dhiru A. Thadani, AIA jest architektem i urbanistą, który od 1980 roku pracuje zawodowo na arenie międzynarodowej. Jest głównym autorem projektów nowych miast, modernizacji istniejących, rewitalizacji osiedli, a także niezagospodarowanych obszarów w obrębach istniejących miast.

Dhiru urodził się w Bombaju w Indiach lecz w 1972 r. przeprowadził się do Waszyngtonu gdzie rozpoczął studia architektoniczne. Podczas czterdziestu sześciu lat w Waszyngtonie prowadził wykłady oraz czynnie udzielał się zawodowo, przede wszystkim starał się przybliżyć tematykę architektury i urbanistyki opinii publicznej. Od 1993 r czyli od chwili powołania Kongresu Nowego Urbanizmu Congress for the New Urbanism (CNU) Dhiru jest Członkiem Zarządu organizacji, a w latach 1997–2013 pełnił funkcję przewodniczącego Grupy Wdrożeniowej.

W 2016 roku został wybrany na wiceprezesa oraz skarbnika w the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). W 2015 roku został powołany do powstającego wówczas CNU College of Fellows, również w tym roku otrzymał nagrodę International Society of City and Regional Planners za całokształt twórczości. Dhiru Thadani jest także laureatem nagrody Seaside Prize 2011, nagrody przyznawanej za znaczący wkład w jakość i charakter społeczności. W 2001 r. był członkiem Knight Foundation Community Builder Fellow.

Dhiru jest autorem The Language of Towns and Cities: A Visual Dictionary, opublikowanego przez Rizzoli w 2010 r., oraz współredaktorem Leon Krier: The Architecture of Community opublikowanego przez Island Press w 2009 r. Najnowsza publikacja Thadaniego, Visions of Seaside: Foundations / Evolution / Imagination / Built & Unbuilt Architecture, została wydana przez Rizzoli we wrześniu 2013 roku

Irena Niedźwiecka-Filipiak

Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Architekt, specjalność architektura krajobrazu, prof. nadzw. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Od 2010 roku Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, redaktor naczelny kwartalnika „Architektura Krajobrazu”. Od 2014 roku kieruje zespołem opracowującym projekt optymalnego zagospodarowania zielonej infrastruktury w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego zasad i wytycznych. Prace zostały zlecone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. Od ponad 20 lat prowadzi badania nad przekształceniami obszarów wiejskich w Polsce działając czynnie w Programie Odnowy Wsi na terenie Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W swoim dorobku ma również szereg opracowań studiów krajobrazowych i historyczno-ruralistycznych oraz planów rozwoju miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wyróżników krajobrazu i tożsamości miejsca.

Dusty Gedge

Prezydent Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB)

Dusty Gedge jest konsultantem ds. Zielonej infrastruktury pracującym w całej Europie i nie tylko. Jest obecnym prezydentem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB) oraz założycielem Livingroofs.org.

Mimo że interesuje się różnorodnością biologiczną i naturą miejską, jego praca w środowisku zbudowanym koncentruje się na odporności klimatu i promowaniu bardziej ekologicznych miast poprzez wielofunkcyjną zieloną infrastrukturę.

Uznany projektant, doradca techniczny i doradca ds. polityki na zielonych dachach i w miejskiej zielonej infrastrukturze. Od 20 lat pracuje nad GI projects w Wielkiej Brytanii. Niektóre z nich są uznawane za projekty przełomowe, szczególnie w Londynie dzięki jego firmie konsultingowej Green Infrastructure Consultancy [GIC]. W 2018 r. Był ekspertem doradczym w projekcie Greening Riyadh 2030.

Był także prezenterem telewizyjnym i uznanym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach na całym świecie.

Manfred Köhler

Prezydent World Green Infrastructure Network (WGIN)

Profesor Köhler wygłosi referat zamawiany pod tytułem „Green roofs and Green walls as basic elements of Green buildings”

Nasz wyjątkowy gość jest założycielem Centrum Badań Zielonego Dachu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu. Jego badania naukowe skupione na zielonej infrastrukturze, związanej z zielonymi dachami, żyjącymi ścianami i zielenią we wnętrzach. Wyniki jego pracy zostały przedstawione w około 180 publikacjach naukowych.

Profesor Manfred Köhler jest członkiem wielu organizacji pozarządowych:
– Federalnej organizacji architektury krajobrazu (BDLA),
– kilku grup roboczych FLL (www.FLL.de),
– Europejskiego Stowarzyszenia Zielonych Dachów EFB http://efb-greenroof.eu/,
– Współzałożyciel World Green Infrastructure Network (WGIN) w 2008 r., od 2008 roku pełni funkcję prezydenta tej organizacji (www.worldgreenroof.org).
Od 2014: DETAO Master, (Szanghaj, Chiny).

Heiko Schmidt

Federalne Stowarzyszenie zazieleniania budynków

Zhaolong Wang

Uniwersytet Jiaotong w Szanghaju

Badania profesora Wanga koncentrują się głównie na utrzymaniu i budowie ekstensywnych dachów zielonych z wykorzystaniem mechanizmu równowagi hydrodynamicznej. Badania obejmują odporność roślin na stresy środowiskowe (susza, ciepło, metale ciężkie) oraz uprawę trawy Centipede pod ekologiczne trawniki o niskich potrzebach pielęgnacyjnych. Profesor Wang jest dyrektorem wykonawczym w Instytucie Turfgrass w Szanghaju na Uniwersytecie Jiaotong. Opublikował ponad 50 artykułów naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach. Także wprowadził na rynek odmiany traw Centipede “civil” dla zielonych dachów o niskich nakladach na pielęgnację oraz “Fairway” dla wysokiej jakości boisk sportowych. Pełni również funkcję w zarządzie WGIN (World Green Infrastructure Network) oraz International Turfgrass Society. Jest wiceprezesem w Chińskim Komitecie Turfgrass, Chinese Green Roof and Building Energy Conservation Committee.

Obszary badań:
-Ekstensywne “dachy zielone”
-Uprawa trawy Centipede
-Ocena czynników sterowych dla gatunków traw

Pavel Dostal

Dyrektor zarządzający GreenVille


Pavel Dostal pracuje w Stowarzyszeniu Zielonych Dachów w Czechach od czasów jego powstania (w 2013 r). Uczestniczy w projektach Stowarzyszenia, jest prelegentem, autorem i współautorem kilku artykułów i publikacji. Reprezentuje Stowarzyszenie na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych. Pavel Dostal prowadzi także firmę GreenVille zajmującą się instalacją “zielonych dachów”.

Ulrike Grau

Uniwersytet Chapingo


Ulrike Grau posiada tytuł magistra ogrodnictwa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie w Niemczech. Przed przeprowadzką do Meksyku brała udział w projektowaniu eksperymentalnych zielonych dachów i wyborze dla nich roślin w Hiszpanii i Puerto Rico. Jej prace obejmowały selekcję, uprawę, transplantację i ocenę roślin na zielonych dachach.
W Meksyku była zaangażowana w organizację międzynarodowego interdyscyplinarnego kursu na temat zielonych dachów i zrównoważonego rozwoju dużych miast z uczestnikami z wielu dyscyplin, zarówno Europejczyków jak i mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Obecnie pracuje na Chapingo University, najważniejszym uniwersytecie rolniczym w Meksyku, gdzie kontynuuje prace eksperymentalne na zielonych dachach w warunkach tropikalnych gór. Jej badania skupiają się na selekcji rodzimych roślin dla ekstensywnych zielonych dachów w Meksyku.
Przedstawiła wyniki tych badań podczas Kongresu Zielonych Dachów w Waszyngtonie, w Meksyku, Sydney i Bangalore i była członkiem komitetu organizacyjnego pierwszego Światowego Kongresu Zielonych Dachów (World Green Roof Congress)w Ameryce Łacińskiej.
Od roku 2017 jest członkiem zarządu World Green Infrastructure Network (WGIN) w imieniu Meksykańskiego Stowarzyszenia Zielonych Dachów AMENA.

Petro Lakyda

Kijowski Uniwersytet Przyrodniczy

Isabel de Felipe

Politechnika w Madrycie oraz dyrektor w PRONATUR

Aslan Jonoubi

Właściciel firmy J&R Design Build inc. Sziraz, Iran

Maria Boey

Dyrektor Parków I terenów rekreacji w Singapurze

Mert Eksi

Uniwersytet w Stambule – Wydział Leśny Cerrahpaşa


Mert Eksi jest architektem krajobrazu i profesorem nadzwyczajnym w IUC Landscape Architecture Departament. Jest założycielem i koordynatorem projektu badawczego Istanbul University Green Roof Research Project in Istanbul, Turkey od 2010.

W 2013 przez rok pracował jako stypendysta wizytujący na Michigan State University
Horticulture Green Roof Research Program.Jego promoteorem na studiach doktoranckich był prof. Dr Brad Rowe. Koncentrował się na eksperymentalnych badaniach zielonych dachów w tym na zarządzaniu wodą opadową, wybórem roślin, charakterystyką mediów rosnących, bilansie energetycznym oraz potencjale zielonych dachów w rolnictwie miejskim.

Peter Dezsenyi

Właściciel firmy Deep Forest Budapeszt, Węgry


Właściciel i dyrektor generalny Deep Forest Landscaping w Budapeszcie.
Były wykładowca w BOKU (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, Wien),
InstitutfürIngenieurbiologie und Landschaftsbau.
Prezes Węgierskiego Stowarzyszenia “Zielonych Dachów” i “Zielonych Ścian”.
Zaprojektował i wybudował ponad 200.000 m2 zielonych dachów na Węgrzech.

Edukacja:
MSc. Horticulturist, Szent Istvan Budapest
MBA Budapest University of Technology and Economics (w trakcie)

Specjalizacja:
Specjalista od ‘zielonych dachów”, wykonawca i projektant, konsultant ds. Zielonej infrastruktury miejskiej

Janusz Mazurek

Klinika Roślin

Janusz Mazurek – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Przez wiele lat pracował w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i nawożeniu roślin ogrodniczych. Jest pracownikiem (w części etatu) Palmiarni w Lubiechowie, a od roku 2015 nadzoruje stan fitosanitarny kolekcji narodowych w Arboretumw Wojsławicach. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularno-naukowych, a także ekspertyz, opinii i raportów w zakresie zdrowotności roślin przygotowywanych dla Zarządów Zieleni Miejskiej, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin i firm prywatnych.Jest wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie Enologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Podkarpackiej Akademii Wina. Napisał także książkę o ochronie winorośli.

Paulo Palha

Neoturf CEO

Założyciel firmy Landlab

Prezydent Stowarzyszenia Portuguese Green Roof Association ANCV

Katarzyna Chrobak

Politechnika Wrocławska

Maria Gerber

Architekt w Hebeisen + Vatter Architekten

Jan Łukaszkiewicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedra Architektury Krajobrazu

Jestem architektem krajobrazu, adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. W pracy naukowej zajmuję się oceną struktury różnorodnych form zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych, w kontekście przestrzennym, kulturowym i przyrodniczym.
Moje badania dotyczą szczególnie budowy zadrzewień (struktura przestrzenna, struktura wieku drzew, struktura gatunkowa) w dostosowaniu do określonych funkcji, z uwzględnieniem kolizji na styku infrastruktury technicznej i roślinności drzewiastej. Interesuję się również problematyką związaną z budową, funkcjonowaniem i pielęgnacją dachów zielonych. W tym zakresie interesuje mnie zwłaszcza aspekt retencji wody i utrzymania roślinności.
Należę do Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD), Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone (PSDZ) oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) – Sekcja Architektury Krajobrazu.

Łukasz Pardela

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Łukasz jest architektem krajobrazu, badaczem oraz wykładowcą w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W swoich badaniach skupia się na krajobrazach historycznych i post-militarnych, ochronie zabytków a także zrównoważonym rozwojowi tych obszarów w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi
Jest członkiem Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Nraodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Ewa Walter

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architekt krajobrazu, autorka pierwszej w języku polskim monografii dotyczącej kształtowania przestrzeni miasta z zastosowaniem zrównoważonych systemów drenażu („Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu” 2008). Od kilkunastu lat,poprzez liczne publikacje, szkolenia i warsztaty, propaguje rozwiązania w zakresie architektury krajobrazu, sprzyjające zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wodnymi. Współautorka projektu „Wrocławskich standardów kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym” (2017), w którym przedstawiono m.in. pro-środowiskowe sposoby odwodnień ciągów pieszych.
Aktualnie skupia się na realizowaniu zadań związanych ze wzmacnianiem błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Współautorka projektu „Zagospodarowania terenu nad rzeką Sąsiecznicą w Żmigrodzie”, gdzie zastosowano eksperymentalne ogrody wodne z roślinnością bagienną, jako element wzmacniania bioróżnorodności i odnawiania siedlisk wodnych w dolinie rzeki.
Interesuje się wprowadzaniem alternatywnych form zieleni w przestrzeń publiczną i związanymi z tym technologiami zielonych dachów i żyjących ścian. Członek Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (w latach 2011-2015 prezes zarządu) oraz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Bartosz Jawecki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Bartosz Jawecki jest absolwentem kierunku ochrona środowiska oraz doktorem habilitowanym nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji poświęconych m.in. aspektom prawnym gospodarki wodnej i ochrony środowiska, ochronie wód i gospodarce wodnej, inżynierii i ochrony krajobrazu. Jest autorem i współautorem opracowań branżowych z zakresu operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, prognoz oddziaływania na środowisko, programowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykłada zagadnienia związane z prawem ochrony środowiska, dokumentacją wodnoprawną, ochroną wód i gospodarką wodną, projektowaniem małych zbiorników wodnych, inżynierią i ochroną krajobrazu, ochroną środowiska. Jest m.in. Członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Maurizio Crassco

Harpo S.p.A. Zielone Dachy

Sándor Horváth

Architekt, Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie

Ewa Burszta-Adamiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Piotr Kryczka

Politechnika Wrocławska

Wojciech Skórzewski

Politechnika Poznańska

Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w 2011 r. ukończył studia magisterskie, a w 2015 r. uzyskał tytuł doktora na tym samym wydziale. Brał udział w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, biurowych, przemysłowych i mieszkaniowych w kilku poznańskich pracowniach architektonicznych. W latach 2011-2015 asystent projektanta w pracowni architektonicznej Studio M,w latach 2015-2017 architekt w ELD Poland. W latach 2017-2018 pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Izabela Piklikiewicz – Kęsicka

Politechnika Poznańska

Izabela Piklikiewicz-Kęsicka mgr inż. arch. jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Oprócz pracy naukowej zajmuje się również projektowaniem architektonicznym. Pracując jako architekt, miała okazję doświadczyć kilku przestrzeni kreatywnych architektonicznych miejsc pracy w sposób praktyczny. W tym czasie, wykorzystując możliwości narzędzi naukowych, zakwestionowała kierunek rozwoju polskiej architektury miejsc pracy.

Margot Dutkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Margot Dudkiewicz – architekt krajobrazu i konserwator zabytkowych założeń ogrodowych. Pracuje w Katedrze Roślin Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Zajmuję się problematyką zabytkowej zieleni miejskiej oraz zespołów dworskich.

Jacek Mojski

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy/p>

Tymon Dmochowski

Politechnika Wrocławska

Mo Zhou

Politechnika Poznańska

Kamil Skoneczny

Politechnika Wrocławska

Jacek Burdziński

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Hema Kumar

Indyjska Sieć Zielonej Infrastruktury

Olena Kolesnichenko

Kijowski Uniwersytet Przyrodniczy

Leshchenko Oleksandra

Kijowski Uniwersytet Przyrodniczy

Małgorzata Bartyna-Zielińska

Politechnika Wrocławska

Justyna Rubaszek

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Magdalena Biernacik

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Xu Lu

Hunan Uniwersytet Rolniczy w Changsha

Libo He

Hunan Uniwersytet Rolniczy w Changsha

Magdalena Biela

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

KOMITET NAUKOWY

Manfred Köhler – Prof., University of Applied Sciences Neubrandenburg, Niemcy
Julian Briz – Prof., Polytechnic University of Madrid, Hiszpania
Isabel de Felipe – Prof., Polytechnic University of Madrid, Hiszpania
Petro Lakyda – Prof., Kiev University of Life and Environmental Sciences, Ukraina
Beata Raszka – Prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Zhaolong Wang – Prof., Shanghai Jiaotong University, Chiny
Irena Niedźwiecka-Filipiak – Dr hab., prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Agata Zachariasz – Dr hab., prof. PK, Politechnika Krakowska, Polska
Ewa Burszta-Adamiak – Dr hab. inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Bartosz Jawecki – Dr hab. inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Maria Bihunova – Dr, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
Ulrike Grau – Dr, Chapingo University, Meksyk
Marta Weber-Siwirska – Dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marta Weber-Siwirska – przewodniczący komitetu
Daniel Skarżyński – v-ce przewodniczący, skarbnik
Kamila Pawłowska – biuro konferencji
Justyna Rubaszek – członek komitetu
Katarzyna Tokarczyk-Dorociak – członek komitetu
Ewa Walter – członek komitetu
Paulina Chyrc – członek komitetu
Jarema Andrzej Rabiński – członek komitetu
Krzysztof Wielgus – członek komitetu
Jacek Poziemski – członek komitetu

PROGRAM KONFERENCJI

Pobierz i zapoznaj się z najnowszym programem konferencjiPLIK DO POBRANIA

 

Rejestracja

08:00

Sesja otwierająca | AULA JPII | chair / moderator: Paulina Chyrc (Polish Green Roof Association)

Greeting conference participants | Powitanie uczestników konferencji

Marta Weber-Siwirska, President of Polish Green Roof Association: opening conference Tadeusz Trziszka, Rector of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences: greeting conference participants

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Director of the Department of Sustainable Development of the City of Wroclaw: occasional lecture | Wykład okolicznościowy

Manfred Köhler, President World Green Infrastructure Network (WGIN), Germany | Niemcy: Green roofs and Green walls as basic elements of Green buildings | Zielone dachy i żyjące ściany jako podstawowy element zielonych budynków

Dusty Gedge, President European Federation of Green Roos and Wall Associations (EFB), UK | Wielka Brytania: The New London Green roof report 2019 | Zielone dachy Londynu – najnowszy raport 2019

Irena Niedżwiecka-Filipiak, President Association of Polish Landscape Architects, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland | Polska: How we can create and implement a system of green infrastructure in city-regions? A case study of LaFU Method in the Wrocław Functional Area (Poland) | Jak możemy tworzyć i wdrażać system zielonej infrastruktury w strefach wokółmiejskich? Studium przypadku metody LaFU we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

Discussion | Dyskusja

09:00 - 12:15

Lunch i sesja posterowa

12:15 - 13:30

Sesja A

Petro Łakyda, Olena Kolesnishenko, Oleksandra Leshchenko, Kiev University of Life and Environmental Sciences, Ukraine |Ukraina: The use of Sedum species in the formation of extensive roofs on the example of cottage „Alpìjka” in the village of Pidhirtsi, Kyiv region, Ukraine | Zastosowanie gatunków z rodzaju Sedum na dachach ekstensywnych na przykładzie domku „Alpìjka” we wsi Pidhirtsi, w rejonie Kijowskim na Ukrainie

Oleksandra Leshchenko, Olena Kolesnishenko, Kiev University of Life and Environmental Sciences, Ukraine | Ukraina: Using of plants at the extensie roofs in Ukraine | Zastosowanie roślin na dachach ekstensywnych na Ukrainie

Zhaolong Wang, Shanghai Jiaotong University, China | Chiny: Green Roof Non-irrigation Design Based on the Balance of Plant Evapotranspiration and Rainwater Retention | Projekt Zielonego Dachu oparty na bilansie ewapotranspiracji roślin i retencji wody deszczowej bez zastosowania sztucznego nawadniania

Paulo Palha, Neoturf CEO, Landlab Founder, President Portuguese Green Roof Association ANCV, Portugal | Portugalia: Nature based materials: next step for green infrastructures | Materiały naturalnego pochodzenia: kolejny etap rozwoju zielonej infrastruktury

Discussion | Dyskusja

13:30 - 15:15

Sesja B

Julian Briz, Isabel de Felipe, Polytechnic University of Madrid, President and Founder of PRONATUR, Spain | Hiszpania: Urban Green Infrastructure challenges: A multidisciplinary approach | Wyzwania zielonej infrastruktury terenów miejskich – ujęcie mulidyscyplinarne

Peter Dezsenyi, Deep Forest company, Hungary | Węgry: Biodiverse green roofs – practice and experience: social, ecological and technical aspects | Zielone dachy bioróżnorodne – praktyka i doświadczenie pod kątem socjologicznym, ekologicznym i technicznym

Pavel Dostal, GreenVille Company, Czechia | Czechy: Green roof incentives across Europe | Wsparcie i motywacje w zakładaniu zielonych dachów w Europie

Małgorzata Bartyna-Zielińska, Wroclaw University of Science and Technology, Poland | Polska: Green infrastructure in strategic and urban planning documents of selected Polish cities |Zielona infrastruktura w dokumentach dotyczących strategii i planowania wybranych miast Polski

Discussion | Dyskusja

13:30 - 15:15

Przerwa kawowa

15:15 - 15:45

Sesja C

Maurizio Crassco, Harpo S.p.A. Green Roof , Italy | Włochy: Green roofs applications in Italy. How climate change influences regulations and projects |Zastosowanie zielonych dachów we Włoszech. Jak zmiana klimatu wpływa na regulacje prawne i projekty

Wojciech Skórzewski, Poznan University of Technology, Poland | Polska: Potential of using greenery to reduce overheating of buildings in polish climate conditions |Możliwości wykorzystania zieleni w celu ograniczenia przegrzania budynków w polskich warunkach klimatycznych

Jan Łukaszkiewicz, Warsaw University of Life Science, Poland |Polska: Selected technologies of green roofs in the fight against climate change |Wybrane technologie zielonych dachów w walce ze zmianami klimatu

Sponsor’s presentation | Prezentacje sposnsorów

Discussion | Dyskusja

15:45 - 17:20

Sesja D

Łukasz Pardela, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland | Polska: Historical green roofs on the example of Wrocław fortifications (19th/20th century) |Historyczne dachy zielone na przykładzie wrocławskich fortyfikacji z 19 i 20 wieku

Ulrike Grau, Chapingo University, Mexico | Meksyk: 25 years of roof greening in Mexico |25 lat zazieleniania dachów w Meksyku

Heiko Schmidt, German Green Roof Assocation, Germany | Niemcy: The German Green Roof Market – History, current status and trends |Niemiecki rynek zielonych dachów – historia, stan obecny i tendencje

Sponsor’s presentation | Prezentacje sponsorów

Discussion | Dyskusja

15:45 - 17:20

Kolacja w restauracji „Letnia” we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym

20:00

Sesja E

Sandor Horvath, Technical University Budapest, Hungary | Węgry: Technical and economical issues of greening existed flat roofs |Techniczne i ekonomiczne możliwości zazieleniania istniejących dachów płaskich

Justyna Rubaszek, Marta Weber-Siwirska, Radosław Tatko, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland | Polska: Assessment of the possibility of introducing green roofs on buildings in the Wrocław Large Panel technology |Ocena możliwości wprowadzenia zielonych dachów na budynki wykonane w technologii Wrocławskiej Wielkiej Płyty

Piotr Kryczka, Katarzynka Chrobak, Wroclaw University of Science and Technology, Poland | Polska: Green infrastructure in polish urban planning. Case study of spatial policy in Wrocław |Zielona infrastruktura w polskim planowaniu urbanistycznym. Studium przypadku polityki przestrzennej we Wrocławiu

Sponsor’s presentation | Prezentacje sponsorów

Discussion | Dyskusja

09:00 - 11:00

Sesja F (w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski)

Janusz Mazurek, Plant Clinic Company, Poland | Polska: Green roofing as a challenge for implementations safe method of control pests and diseases of plant |Zielone dachy jako wyzwanie dla wdrożeń bezpiecznej metody zwalczania szkodników i chorób roślin

Elżbieta Szopińska, Justyna Rubaszek, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland | Polska: Green infrastructure in the street landscape – the concept for the city of Wroclaw, Poland |Zielona infrastruktura w krajobrazie ulicznym – koncepcja dla miasta Wrocławia

Magdalena Biela, Municipal Urban Greenery in Katowice (Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach), Poland | Polska: The examples of Green Infrastructure from Katowice |Przykłady zielonej infrastruktury z Katowic

Jacek Burdziński, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland | Polska: Parking structures as a potential carrier of greenery in cities |Konstrukcje parkingowe jako potencjalny nośnik zieleni w miastach

Discussion | Dyskusja

09:00 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 11:30

Sesja G

Maria Boey, President of Institute of Parks and Recreation, Singapore | Singapur: Synopsis on “GREEN INFRASTRUCTURE IN SINGAPORE” |Przykłady Zielonej Infrastruktury z Singapuru

Aslan Jonoubi, J&R Design Build inc., Iran | Iran: Vertical Greenery combined with Vertical Open Space in mega projects |Zastosowanie wertykalnych układów zieleni w przestrzeni publicznej na przykładzie wielkich projektów

Mert Eksi, Istanbul University-Cerrahapasa, Turkey | Turcja: Green roofs in Mediterranean climate: A view from Istanbul |Zielone dachy w klimacie Śródziemnomorskim – spojrzenie z Istambułu

Maria Gerber, Hebeisen + Vatter Architekten, Switzerland | Szwajcaria: Green Architecture in Switzerland |Zielona Architektura Szwajcarii

Kamil Skoneczny, Wroclaw University of Science and Technology, Poland |Polska: Formal and legal aspects of implementing green roofs and walls in selected cities in Europe |Formalne i prawne aspekty wdrażania zielonych dachów i żyjących ścian w wybranych miastach Europy

Discussion | Dyskusja

11:30 - 13:20

Sesja H

Jacek Mojski, Falenty Institute of Technology and Life Sciences, Poland | Polska: Selection of species for outdoor vertical gardens in climatic conditions of Poland – the experiment in Lublin| Dobór gatunków do pionowych ogrodów zewnętrznych w warunkach klimatycznych Polski – eksperyment w Lublinie

Jadwiga Treder, Research Institute of Horticulture in Skierniewice, Poland | Poska: Growth, development and water requirements of ornamental pot plants grown on indoor vertical green walls as affected by growing media and light availability |Wzrost, rozwój i wymagania wodne ozdobnych roślin doniczkowych uprawianych na wewnętrznych żyjących ścianach, w zależności od zastosowanego podłoża uprawnego i dostępności światła

Izabela Piklikiewicz Kasicka, Poznan University of Technology, Poland | Polska: Possibilities of implementing green infrastructure in modern cities through its applications in workplace architecture |Możliwości wdrożenia zielonej infrastruktury we współczesnych miastach poprzez jej zastosowania w architekturze miejsca pracy

Bartosz Jawecki, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland | Polska: The utilization of packing waste in the concept of living wall in the public interior |Wykorzystanie zużytych opakowań w koncepcji żyjącej ściany we wnętrzu użyteczności publicznej

Sponsor’s presentation | Prezentacje sponsorów

Discussion | Dyskusja

11:30 - 13:20

Lunch

13:20 - 14:30

Sesja zamykająca

Sponsor’s presentation | Prezentacje sponsorów

Laura Gatti, Studio Laura Gatti, Italy | Włochy: Vegetation selection for various projects on buildings around the world |Dobór roślin w różnych projektach budynków z całego świata

Dhiru Thadani, Architect and urbanist, Washington D.C, USA |USA: Traditional Urbanism and Eco-Infrastructure |Urbanistyka tradycyjna i Eko-infrastruktura

Discussion | Dyskusja

Farewell | Pożegnanie

14:30 - 16:45

Sesja terenowa – wycieczka

09:00 - 17:00

KOSZTY UCZESTNICTWA

Studenci – bieżący członkowie PSDZ
500
Studenci – nie będący członkami PSDZ
600
 • Stała kwota uczestnictwa
 • Uczestnictwo w konferencji
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
Członkowie PSDZ | STOWARZYSZENIA I MIASTA PARTNERSKIE
650
 • Uczestnictwo w konferencji
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
Pozostali
900
 • Uczestnictwo w konferencji
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

Konferencja zwolniona jest z podatku VAT

SESJA TERENOWAW ostatnim dniu naszej konferencji, pokażemy Wam zielone dachy i żyjące ściany Wrocławia. Oczywiście nie zdążymy zobaczyć wszystkich realizacji, ale możemy obiecać, że będzie interesująco. Przy każdym prezentowanym obiekcie przekażemy Wam sporo ciekawych informacji. Będzie to też okazja do zapoznania się z danymi technicznymi, a może interesują Was inne aspekty? O wszystko będzie można zapytać!
Na koniec zaprosimy Was do Arboretum w Wojsławicach, gdzie oprócz pięknych roślin (którymi można obsadzać dachy i ściany)
będzie na Was czekał swojski poczęstunek.

Publikacje

TERMINY

Przesłanie streszczeń (referatów i posterów) do 30 .04.2019
Akceptacja przesłanych streszczeń do 30.05.19
Przesłanie prezentacji do 31.08.19

Prelegenci mogą zgłosić swoje artykuły do publikacji w monografii wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, znajdującego się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe stanowiącego załącznik do komunikatu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.
Planowane jest także wydanie monografii w wydawnictwie Routledge (Taylor & Francis Group) artykułów, które uzyskają akceptację wydawnictwa.

SPONSORZY


Zapoznaj się z naszymi PAKIETAMI SPONSORSKIMI – PLIK DO POBRANIA

 

KONFERENCJA REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIE KONFERENCJE NAUKOWE
WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MIASTA WROCŁAWIA

PATRONAT HONOROWY

REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
JM PROF. DR HAB. TADEUSZ TRZISZKA

 

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA WROCŁAWIA
JACEK SUTRYK

PATRONAT MEDIALNY I WSPÓŁPRACA

LOKALIZACJA KONFERENCJI

Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu należącym do galerii handlowej Pasaż Grunwaldzki (parking płatny) lub na parkingach wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i innych ulicach w pobliżu w miarę wolnych miejsc.

POBIERZ MAPKĘ DOJAZDU NA KONFERENCJĘ POBIERZ MAPĘ Z INFORMACJĄ 

location-icon

ADRES

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Pl. Grunwaldzki nr 24A

50 – 363 Wrocław

email-icon

KONTAKT

 

info10psdz@psdz.pl

+48 730 99 67 12

back to top