Ewa Walter

Ewa Walter

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architekt krajobrazu, autorka pierwszej w języku polskim monografii dotyczącej kształtowania przestrzeni miasta z zastosowaniem zrównoważonych systemów drenażu („Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu” 2008). Od kilkunastu lat,poprzez liczne publikacje, szkolenia i warsztaty, propaguje rozwiązania w zakresie architektury krajobrazu, sprzyjające zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wodnymi. Współautorka projektu „Wrocławskich standardów kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym” (2017), w którym przedstawiono m.in. pro-środowiskowe sposoby odwodnień ciągów pieszych.
Aktualnie skupia się na realizowaniu zadań związanych ze wzmacnianiem błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Współautorka projektu „Zagospodarowania terenu nad rzeką Sąsiecznicą w Żmigrodzie”, gdzie zastosowano eksperymentalne ogrody wodne z roślinnością bagienną, jako element wzmacniania bioróżnorodności i odnawiania siedlisk wodnych w dolinie rzeki.
Interesuje się wprowadzaniem alternatywnych form zieleni w przestrzeń publiczną i związanymi z tym technologiami zielonych dachów i żyjących ścian. Członek Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (w latach 2011-2015 prezes zarządu) oraz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

back to top