Irena Niedźwiecka-Filipiak

Irena Niedźwiecka-Filipiak

Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Architekt, specjalność architektura krajobrazu, prof. nadzw. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Od 2010 roku Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, redaktor naczelny kwartalnika „Architektura Krajobrazu”. Od 2014 roku kieruje zespołem opracowującym projekt optymalnego zagospodarowania zielonej infrastruktury w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego zasad i wytycznych. Prace zostały zlecone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. Od ponad 20 lat prowadzi badania nad przekształceniami obszarów wiejskich w Polsce działając czynnie w Programie Odnowy Wsi na terenie Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W swoim dorobku ma również szereg opracowań studiów krajobrazowych i historyczno-ruralistycznych oraz planów rozwoju miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wyróżników krajobrazu i tożsamości miejsca.

back to top