Izabela Piklikiewicz – Kęsicka

Izabela Piklikiewicz – Kęsicka

Politechnika Poznańska

Izabela Piklikiewicz-Kęsicka mgr inż. arch. jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Oprócz pracy naukowej zajmuje się również projektowaniem architektonicznym. Pracując jako architekt, miała okazję doświadczyć kilku przestrzeni kreatywnych architektonicznych miejsc pracy w sposób praktyczny. W tym czasie, wykorzystując możliwości narzędzi naukowych, zakwestionowała kierunek rozwoju polskiej architektury miejsc pracy.

back to top