Jan Łukaszkiewicz

Jan Łukaszkiewicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedra Architektury Krajobrazu

Jestem architektem krajobrazu, adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. W pracy naukowej zajmuję się oceną struktury różnorodnych form zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych, w kontekście przestrzennym, kulturowym i przyrodniczym.
Moje badania dotyczą szczególnie budowy zadrzewień (struktura przestrzenna, struktura wieku drzew, struktura gatunkowa) w dostosowaniu do określonych funkcji, z uwzględnieniem kolizji na styku infrastruktury technicznej i roślinności drzewiastej. Interesuję się również problematyką związaną z budową, funkcjonowaniem i pielęgnacją dachów zielonych. W tym zakresie interesuje mnie zwłaszcza aspekt retencji wody i utrzymania roślinności.
Należę do Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD), Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone (PSDZ) oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) – Sekcja Architektury Krajobrazu.

back to top