Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Klinika Roślin

Janusz Mazurek – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Przez wiele lat pracował w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i nawożeniu roślin ogrodniczych. Jest pracownikiem (w części etatu) Palmiarni w Lubiechowie, a od roku 2015 nadzoruje stan fitosanitarny kolekcji narodowych w Arboretumw Wojsławicach. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularno-naukowych, a także ekspertyz, opinii i raportów w zakresie zdrowotności roślin przygotowywanych dla Zarządów Zieleni Miejskiej, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin i firm prywatnych.Jest wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie Enologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Podkarpackiej Akademii Wina. Napisał także książkę o ochronie winorośli.

back to top