Julian Briz

Julian Briz

Politechnika w Madrycie oraz prezes i założyciel PRONATUR

Profesor dr Julian Briz prowadzi badania i wykłady od ponad trzydziestu lat na
Politechnice w Madrycie. Szczególną uwagę zwraca na badania rynkowe i wydarzenia społeczno-ekonomiczne. Współpracuje z zarządami i politykami miejskimi. Zajmuje się publikowaniem artykułów, książek. Jako promotor wspiera powstawania prac doktoranckich oraz projektów badawczych.
Julian Briz jest również prezesem i założycielem PRONATUR, hiszpańskiego Towarzystwa Zielonych Miast. Jako pasjonat farm miejskich, lata temu założył Obserwatorium Rolnictwa Miejskiego w Hiszpanii. Prowadzi regularne spotkania w celu omówienia głównych problemów i potencjalnych rozwiązań dotyczących farm miejskich, w ramach Foro Agrario.
Jako aktywny członek zarządu WGIN uczestniczy w międzynarodowych kongresach od 2009. Zredagował kilka książek w języku angielskim i hiszpańskim takich jak Naturacion Urbana (1999), Green cities in the World (2014, 2015), Agricultura Urbana Integral(2015), Vertical Urban Agriculture (2018) czy Multifunctional Urban Green Infrastructure (2019).
Od 2017 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów (EFB).
Jako naukowiec brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących zielonej infrastruktury miejskiej, uczestniczył w regularnych kursach dotyczących farm miejskich, ostatnio (2018 r.) w otwartym kursie Masive Online (MOOC) na temat „Naturacion Urbana” (Zielona infrastruktura miejska). Obecnie jest zaangażowany w rozwój Living Lab w Urban Farming. Prowadzi badania na “zielonych dachach” oraz nad ponownym wykorzystaniem gazów pochodzących z centralnych stacji grzewczych.

back to top