Łukasz Pardela

Łukasz Pardela

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Łukasz jest architektem krajobrazu, badaczem oraz wykładowcą w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W swoich badaniach skupia się na krajobrazach historycznych i post-militarnych, ochronie zabytków a także zrównoważonym rozwojowi tych obszarów w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi
Jest członkiem Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Nraodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

back to top