Wojciech Skórzewski

Wojciech Skórzewski

Politechnika Poznańska

Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w 2011 r. ukończył studia magisterskie, a w 2015 r. uzyskał tytuł doktora na tym samym wydziale. Brał udział w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, biurowych, przemysłowych i mieszkaniowych w kilku poznańskich pracowniach architektonicznych. W latach 2011-2015 asystent projektanta w pracowni architektonicznej Studio M,w latach 2015-2017 architekt w ELD Poland. W latach 2017-2018 pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

back to top