Zhaolong Wang

Zhaolong Wang

Uniwersytet Jiaotong w Szanghaju

Badania profesora Wanga koncentrują się głównie na utrzymaniu i budowie ekstensywnych dachów zielonych z wykorzystaniem mechanizmu równowagi hydrodynamicznej. Badania obejmują odporność roślin na stresy środowiskowe (susza, ciepło, metale ciężkie) oraz uprawę trawy Centipede pod ekologiczne trawniki o niskich potrzebach pielęgnacyjnych. Profesor Wang jest dyrektorem wykonawczym w Instytucie Turfgrass w Szanghaju na Uniwersytecie Jiaotong. Opublikował ponad 50 artykułów naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach. Także wprowadził na rynek odmiany traw Centipede “civil” dla zielonych dachów o niskich nakladach na pielęgnację oraz “Fairway” dla wysokiej jakości boisk sportowych. Pełni również funkcję w zarządzie WGIN (World Green Infrastructure Network) oraz International Turfgrass Society. Jest wiceprezesem w Chińskim Komitecie Turfgrass, Chinese Green Roof and Building Energy Conservation Committee.

Obszary badań:
-Ekstensywne “dachy zielone”
-Uprawa trawy Centipede
-Ocena czynników sterowych dla gatunków traw

back to top