Archiwa: Speakers

Mert Eksi

Mert Eksi jest architektem krajobrazu i profesorem nadzwyczajnym w IUC Landscape Architecture Departament. Jest założycielem i koordynatorem projektu badawczego Istanbul University Green Roof Research Project in Istanbul, Turkey od 2010. W 2013 przez rok pracował jako stypendysta wizytujący na Michigan State University Horticulture Green Roof Research Program.Jego promoteorem na studiach doktoranckich był prof. Dr Brad…

Bio Details →
Aslan Jonoubi

Aslan Jonoubi Właściciel firmy J&R Design Build inc. Sziraz, Iran

Bio Details →
Maria Boey

Maria Boey Dyrektor Parków I terenów rekreacji w Singapurze

Bio Details →
Janusz Mazurek

Janusz Mazurek – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Przez wiele lat pracował w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i nawożeniu roślin ogrodniczych. Jest pracownikiem (w…

Bio Details →
Heiko Schmidt

Heiko Schmidt Federalne Stowarzyszenie zazieleniania budynków

Bio Details →
Pavel Dostal

Pavel Dostal pracuje w Stowarzyszeniu Zielonych Dachów w Czechach od czasów jego powstania (w 2013 r). Uczestniczy w projektach Stowarzyszenia, jest prelegentem, autorem i współautorem kilku artykułów i publikacji. Reprezentuje Stowarzyszenie na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych. Pavel Dostal prowadzi także firmę GreenVille zajmującą się instalacją “zielonych dachów”.

Bio Details →
Petro Lakyda

Petro Lakyda Kijowski Uniwersytet Przyrodniczy

Bio Details →
Ulrike Grau

Ulrike Grau posiada tytuł magistra ogrodnictwa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie w Niemczech. Przed przeprowadzką do Meksyku brała udział w projektowaniu eksperymentalnych zielonych dachów i wyborze dla nich roślin w Hiszpanii i Puerto Rico. Jej prace obejmowały selekcję, uprawę, transplantację i ocenę roślin na zielonych dachach. W Meksyku była zaangażowana w organizację międzynarodowego interdyscyplinarnego kursu…

Bio Details →
Zhaolong Wang

Badania profesora Wanga koncentrują się głównie na utrzymaniu i budowie ekstensywnych dachów zielonych z wykorzystaniem mechanizmu równowagi hydrodynamicznej. Badania obejmują odporność roślin na stresy środowiskowe (susza, ciepło, metale ciężkie) oraz uprawę trawy Centipede pod ekologiczne trawniki o niskich potrzebach pielęgnacyjnych. Profesor Wang jest dyrektorem wykonawczym w Instytucie Turfgrass w Szanghaju na Uniwersytecie Jiaotong. Opublikował ponad…

Bio Details →
Isabel de Felipe

Isabel de Felipe Politechnika w Madrycie oraz dyrektor w PRONATUR

Bio Details →
back to top